Ruh Bölünmeleri - 1


RUH BÖLÜNMELERİ-1


Ruh kişinin içindeki bilinçtir, kişinin özünü yansıtır. Kişiyi çaresiz bırakan aşırı korkutan ve dehşet hissini yaşatan beklenmedik bir tehdit olarak tanımlanan travma, Kişinin ruhunda yaralanma ve bölünmeye sebep olur. Kısacası bilinç bölünmeye maruz kalır. Ruh bölünmesi olarak adlandırdığımız durum kişinin travma sonrasında yaşadığı bilinç bölünmesidir. 


Sadece negatif bir duygu hissetmek bölünme olarak tanımlanamayacağı gibi birbiriyle çatışan eğilimlerin olması durumda bu bölünme olarak tanımlanabilir. İçeride çatışma oluşturan belli başlı parçalar oluşur. Travmaya uğrayan kurban parça, travmayı kurtarmaya çalışan kurtarıcı parça ve sağlıklı parça mevcuttur. Ruhta bölünme türlerine daha ayrıntılı olarak bakacak olursak; 


Hayati Tehdit Sonrası Yaşanan Ruh Bölünmesi


Ölüm kalım meselesi ise kişinin varlığını tehdit ettiği için herkes için travma olarak tanımlanır örneğin; doğal afet, savaş, fiziksel/silahlı saldırı.  Kişi bu şok durumlarında bir an da donar. Bu tepkisizlik ani bir bölünme oluşturur. Kişinin bir parçası o an da kalır diğer parçalar hayatına devam eder.  Hayatta kalan parça travma hiç yaşanmamış gibi davranırsa sağlıklı bir çözüm üretemez. Travmatik parça korku ve kaygıyı sürekli üretmeye devam ederse kişi korkunun üstesinden gelebilmek için bağımlılıklar oluşturur. 


Kişiler rüyalarda bu durumu çözmeye çalışabilir, kabuslar görür, fobiler oluşur. Ve bu travmalarda, panik atak ve intihar düşünceleri oluşabilir. Kişinin travmatize olan parçası, hayatta kalmaya çalışan parçası ve sağlıklı olan parçası olacak şekilde 3 parça oluşur. Burada önemli olan bu üç parçayı sağlıklı şekilde birleştirebilmektir.


Önümüzdeki hafta “Kayıp Yaşanması Sonrası Oluşan Ruh Bölünmesinden” bahsedeceğiz. Hepinize şimdiden iyi okumalar.