TESLİMAT VE İADE ŞARTLARI

1-      TESLİMAT ŞARTLARI

KATILIMCI-ÜYE, mesafeli satış ve hizmet sözleşmesine konu eğitim için web sitesi üzerinden kayıt yaptırarak, yine aynı sözleşmede belirlenen KDV ve vergiler dahil ücreti ödemesi ile birlikte kayıt yaptırmış olduğu eğitimin erişimi kendisine açılacaktır. Eğitimin hangi saatlerde, hangi platform üzerinden ne şekilde yapılacağına dair bilgiler, katılımcı-üyenin tarafımıza bildirmiş olduğu mail adresine gönderilecektir.

KATILIMCI-ÜYE, sitede bulunan, sözleşme konusu hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatını ve ödeme şekline dair açıklamaları okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KATILIMCI-ÜYE, mesafeli satış/hizmet sözleşmesinin kurulmasından önce, satın alınan hizmete ait temel özellikleri, hizmetlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

KATILIMCI-ÜYE, satın aldığı sözleşme konusu hizmetten faydalanabilmek için işbu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit edeceğini, KATILIMCI–ÜYENİN kusuru aranmaksızın herhangi bir nedenle hizmet bedelinin ödenememesi halinde EĞİTİM VERENİN-SİTE SAHİBİNİN hizmet verme borcunun ortadan kalkacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KATILIMCI–ÜYE ile hizmet alımı esnasında ödeme için kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması ve/veya KATILIMCI - ÜYENİN satın almış olduğu eğitim paketinde dersler henüz başlamadan, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, EĞİTİM VEREN, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini, yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı, kart hamilinin yazılı olurunu ibraz etmesini KATILIMCI - ÜYEDEN talep edebilir. KATILIMCI-ÜYE talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede eğitim süreci dondurulacak olup, anılan taleplerin 24 saat içerisinde yerine getirilmemesi halinde EĞİTİM VEREN, işbu sözleşmeyi haklı şekilde feshetme hakkına sahiptir. Anılan durumda eğitim verenin fazlaya dair tüm hakları saklıdır.

KATILIMCI–ÜYENİN, sitede ilan edilen zamanlarda satın alabileceği hizmet adetlerine sınırlama getirilebilir. KATILIMCI–ÜYENİN sitede açıklanan kontenjanda belirtilen adetin üzerinde hizmet talep etmesi halinde kontenjan sınırını geçen miktar EĞİTİM VEREN tarafından iptal edilebilecek ve yasal süresi içerisinde ürün bedelleri KATILIMCI–ÜYEYE iade edilecektir. KATILIMCI-ÜYE işbu hususları kabul ederek siparişini oluşturduğunu, adet sınırlamasını geçen siparişlerde eğitim verenin siparişi iptal etme hakkının olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

KATILIMCI-ÜYE, teslimata ilişkin yukarıda sayılın tüm hususları kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

2-      İADE/CAYMA ŞARTLARI

Mesafeli Satış ve Hizmet Sözleşmesinde de bahsedildiği üzere, KATILIMCI–ÜYE’nin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48.maddesinin 4.fıkrasına göre KATILIMCI–ÜYE, satın alma ve mesafeli satış ve hizmet sözleşmesinin onaylama tarihinden itibaren başlamak üzere 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkı kullanılırken, EĞİTİM VEREN-SİTE SAHİBİ tarafından keşide edilen faturanın ibrazı zorunlu olup aksi takdirde KATILIMCI-ÜYE cayma hakkını kullanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

KATILIMCI-ÜYE tarafından cayma hakkı bildirimi, iadeli taahhütlü mektup veya noter vasıtası ile yapılacak olup KATILIMCI-ÜYE cayma hakkını kullandığı takdirde sözleşmede belirlenen iletişim kanallarını kullanmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

KATILIMCI-ÜYE;

- Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda verilmeye başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,

- Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, KATILIMCI-ÜYENİN onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde

            - Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile KATILIMCI-ÜYEYE anında teslim edilen gayri maddi mallara, eğitime ve/ veya sözleşmeye konu tüm hizmetlere ilişkin sözleşmelerde,

cayma hakkını kullanamayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

Cayma talebiniz tarafımıza ulaştıktan sonra, ürün bedeli, yasal süre olan 10 iş günü içerisinde ödeme yaptığınız kredi kartına iade edilecektir. Bu süre, hizmet almayı talep ettiğiniz eğitim/seminer/sempozyum’a internet sitemiz üzerinden erişiminizin kesildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Ücret iadenizin, kredi kartı ekstrenize yansıması, müşterisi olduğunuz bankaya bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Bu noktada şirketimizin bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.