ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

 

Bir tarafta, www.kalbinrehberligi.com internet sitesinin sahibi ve işletmecisi olan, Kalbin Rehberliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi (Bundan sonra KALBİN REHBERLİĞİ olarak anılacaktır.), diğer tarafta işbu üyelik sözleşmesine konu internet sitesine, site sahibinin vereceği hizmeti,satacağı ürünleri ve erişime açacağı çevrimiçi (online) eğitimleri almak için üye olan internet kullanıcısı (Bundan sonra ÜYE olarak anılacaktır.) aşağıdaki şartlarda anlaşmışlardır.

 

MADDE 2-SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

 

İşbu Sözleşme’nin konusu www.kalbinrehberligi.com aracılığıyla sunulan eğitimlerin ve bu eğitimlerden yararlanma koşulları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin ve site kullanım koşullarının belirlenmesidir.

 

Üye, www.kalbinrehberligi.com’a bu Üyelik Sözleşmesini imzalayarak Site’de yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e, kullanıma, Eğitimlere, Uygulamalara ve Üyeler’e yönelik her türlü düzenlemeyi de kabul etmiş olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaktır.

 

Üye, sitede sunulan tüm eğitim içerikleri ve hizmetleri kullanırken aşağıdaki şartlara tabi olduğunu, sitedeki içerik ve hizmetlerden yararlanmakla ve kullanmaya devam etmekle bağlı olunan ilgili yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyete sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunu, bu sözleşmeyi okuduğunu, anladığını ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunu kabul etmiş sayılır.

 

Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, yalnızca Taraflar arasında olup, www.kalbinrehberligi.com sitesinde yer alan ve yer alacak olan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Üyeler ile Eğitmenler arasındaki ilişki işbu Üyelik Sözleşmesi’nin kapsamına girmemektedir ve www.kalbinrehberligi.com, Üyeler ile eğitmenler arasındaki ilişkiden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMEDE KULLANILAN TERİMLER

 

Çerez (Cookie) Politikası; Websitesi'nin işlerliğini sağlamak, Üyenin web sitesi ile ilgili deneyimlerini iyileştirmek vesair gerekli tüm hususlarda kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve sözleşme ile Gizlilik başlığı altında erişilebilecek olan metni ifade eder.

 

Üye: Sözleşmeye konu internet sitesi üzerinden, eğitim veren ve internet sitesi sahibi www.kalbinrehberligi.com site üzerinden vereceği hizmet, satacağı ürünler ve erişime açacağı çevrimiçi (online) eğitimler , hakkında ürün ve/veya hizmet satın alan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

 

KVKK Aydınlatma Metni: Üyenin, site üzerinden vermiş oldukları kişisel verilerin, site sahibi tarafından ne şekilde ve hangi amaç doğrultusunda kullanılacağı konusunda düzenlenen ve site kapsamında erişime açık olan metni ifade eder.

 

KVKK Açık Rıza Metni: Üyenin KVKK aydınlatma metni doğrultusunda site sahibinin kişisel verilerini kullanmasına açık şekilde rıza gösterdiği metni ifade eder.

 

Hesabım Sayfası: Üye’nin internet sitesinde mevcut olan sair dersler ve hizmetlerden yararlanabilmesi için gerekli işlemleri yapabileceği, şahsi bilgilerini ve site nezdinde kendisinden talep edilen bilgilerini, doğru ve gerçek şekilde girdiği ve sadece Üye tarafından karar verilen kullanıcı adı ve şifre ile erişime açılabilen sayfadır.

 

Hizmetler: Site sahibinin işbu sözleşmeye konu internet sitesi vasıtası ile dönemsel ve anlaşma temelli şekilde erişime açacağı dersler bütünüdür.

 

MADDE 4-ÜYELİK ŞARTLARI

 

Üye olabilmek için reşit olmak ve www.kalbinrehberliği.com tarafından işbu Üyelik Sözleşmesi çerçevesinde geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış, dondurulmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir. Üyeler, Sitede yalnızca tek bir üyelik açma hakkına sahiptirler.Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf olması ve bu hususta söz konusu kişilerin www.kalbinrehberliği.com’ dan talepte bulunması halinde www.kalbinrehberliği.com , ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için www.kalbinrehberliği.com’ a ödeme yapan en son kişinin Üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapma hakkına sahiptir.

 

MADDE 5 -TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

5.1. Üyelik vasfının oluşması için, müstakbel üyenin, sitede mevcut üyelik sözleşmesini onaylayarak, site için gereken bilgileri doğru, gerçek ve güncel bilgilerle doldurması gerekmektedir. Akabinde anılan üyelik başvuru talebi site sahibi tarafından değerlendirilecek ve onay verilecektir. Siteye üye olacak olan kullanıcıların 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Onaylama işleminin tamamlanması ile kullanıcı üyeliğin gerektirdiği tüm hak ve borçlara sahip hale gelecektir.

 

Üye, siteye verdiği bilginin güncel ve doğru olduğunu, bilgiyi güncel tutacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. Profil bilgilerine hiçbir şekilde, istenenden farklı ya da özel bir bilgi, reklam nitelikli, mevzuatça yasaklanmış bilgi, ahlaka, gelenek – göreneğe aykırı, kaba, rahatsız edici, siyasi vb. içerik, iletişim bilgisi vs. girilemez. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kullanıcının kendisi sorumludur ve bu durumda site yetkilileri, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutmak kaydıyla; bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse Site, bahsedilen bilgileri paylaşma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

 

5.2.Üye, sitede kendisine sunulan hizmet ve ürünlerle alakalı olarak bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, üyenin tüm zorunlu ve gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal süreci yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülük ve süreç açısından site sahibinin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.3.Üye, site içerisinde katılmış olduğu derslerden ve/ veya satın aldığı ürün veya hizmetlerden, yapacağı herhangi bir işleme kadar tüm işlemlerde işbu sözleşmenin ve mesafeli satış sözleşmesinin hükümlerine, site kullanımı kapsamında belirtilen tüm koşullara, mevzuata ve ahlak kurallarına aykırı şekilde hareket etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, site içerisinde ve/veya canlı derste gerçekleştirmiş olduğu tüm fiillerden dolayı hukuki ve cezai olarak kendisi sorumludur.

 

Üyenin işbu sözleşmenin ve mesafeli satış sözleşmesinin hükümlerine, site kullanımı kapsamında belirtilen tüm koşullara, mevzuata ve ahlak kurallarına aykırı şekilde hareket etmesi ve www.kalbinrehberliğ.com ‘un ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal etmesi halinde ihlalde bulunan üye www.kalbinrehberliği.com’a ve/veya söz konusu üçüncü kişilere karşı sorumludur.

 

5.4. Üyenin, Site dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, www.kalbinrehberliği.com’ un, diğer üye ve kullanıcıların ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veri tabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde siteye yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyenin, Üyelik Sözleşmesi hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri her türlü zararlardan dolayı www.kalbinrehberliği.com doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

www.kalbinrehberliği.com’ un ilan ettiği, duyurduğu, bildirdiği, sunduğu, işbu sözleşme ve eklerinde belirtilen amaçlara uygun olarak veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ulaştırılması, sitenin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, www.kalbinrehberliği.com üzerindeki içeriklere link verilmesi, şirketin hak ve çıkarlarını zedelemediği ölçüde mümkün bulunmaktadır.

 

Üye, sitenin teknik altyapısına zarar verecek ve işleyişi yavaşlatacak/durduracak iş ve işlemler yapmamayı, siteye herhangi bir virüs ve/veya casus yazılım yüklemek sureti ile başkaca bir sistemi yayamayacağına, sitenin bütününü ve/veya herhangi bir parçasını yok etmeye yönelik hiçbir işlem yapmayacağını, ders esnasında kullanıma açık olan ‘canlı yorum’ bölümünden suç teşkil eden ve hukuk ve ahlak dışı, pornografik, toplum tarafından genel kabul görmüş kurallara aykırı şekilde herhangi bir yorumda bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

5.5.Site sahibi, mevzuat uyarınca BTK, KVKK gibi kurumlar başta olmak üzere, yetkili kamu kurum ve kuruluşların talebi halinde, Üye'nin kişisel verilerini ve bilgilerini anılan kamu kurumları ile paylaşabilecektir.

 

5.6.Üye tarafından eğitimlere ve siteye erişim sağlanabilmesi ve çevrimiçi, çevirim dışı eğitimlerden ve diğer tüm hizmetlerden faydalanılabilmesi amacıyla oluşturulacak olan kullanıcı adı ve şifre bilgisini gizliliği ve korunmasından üyenin kendisi tam ve asli şekilde sorumludur. Anılan kullanıcı adı ve şifre girilerek oluşturulan hesap aracılığı ile yapılan tüm hukuki işlemlerden, yapılan mesafeli satış ve hizmet sözleşmelerinden üyenin kendisi sorumlu olup anılan işlemlerin bir başkası tarafından yapıldığına ilişkin herhangi bir savunmada bulunamayacağını, kendi hesabı vasıtası ile oluşturulan sözleşmelere bağlı kalacağını ve sözleşmeden doğan tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.7.Üye, verdiği profil bilgisinin özel ya da gizli olmadığını, herkese açık bu bilgiyi Sitenin kullanabileceğini kabul eder. Site, içerik/hizmet kalitesi ve eğitimin üyeler yönünden güvenliği sebebiyle online eğitimleri kayıt altına almaktadır. İlaveten site, hizmet kalitesi kapsamında Eğitmen / Üye arasındaki yazışmaları kaydedebilir. Gerektiğinde kullanıcıların IP adreslerini tespit ederek kullanıma dair bilgilerle, kullanıcı / üye eğilimlerini vb. tespit edebilir. Ders faaliyetleri, şirket tarafından tamamen veya kısmen kayıt altına alınabilir, saklanabilir, derse katılanlar buna rıza göstermiş sayılır. Ayrıca, seminer faaliyetleri, üyenin üyelik durumuna ve sözleşme içeriğine uygun olarak, üyenin erişim imkanları ve zamanları şirket tarafından belirlenir.

 

5.8.Üye tarafından sitenin, mevzuata, işbu sözleşmeye ve taraflar arasında akdedilecek olan diğer sözleşmelere aykırı şekilde kullanılması halinde site sahibi, üyeyi siteyi kullanmaktan men hakkına sahiptir. Site sahibinin bu hususta fazlaya dair tüm hakları saklıdır.

 

5.9.Üye, anlaşmaya konu sitede verilecek olan çevrimiçi (online) eğitimlere katılım sağlarken, veya herhangi bir hizmetten faydalanırken, katılacağı elektronik cihazın virüs vb. içermeyeceğini, bu gerekli tüm önlemleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, işbu anlaşmada belirtilen tüm şartları kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyenin hukuka aykırı şekilde siteyi kullanması halinde site sahibinin işbu sözleşmeden bağımsız olarak fazlaya dair tüm hakları saklıdır.

 

5.10.Web sitesinden kaynaklanan sistemsel hatalar, internet servis sağlayıcısından vb. nedenlerden dolayı yapılamayan derslerin ücretleri üye tarafından istenemez.

 

5.11. İçeriklerden faydalanan veya hizmet alan kullanıcı, eğitmenin profiline puan verebilir, yorumda bulunabilir. Yorum ya da değerlendirme, değerlendirmeyi yapan kişinin sorumluluğundadır. Site sahibi ,talep üzerine ya da gördüğü lüzum üzerine Sitenin işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, Üyelik Sözleşmesi koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; www.kalbinrehberliği.com bu mesaj ve içeriği giren Üyenin üyeliğine herhangi bir bildirim ve açıklama yapmadan son verebilir.

 

5.12.Kalbin Rehberliği, gerekli gördüğünde Sitede sunulan içerik ve hizmetlerin bir kısmını ya da tamamını her zaman değiştirebilme; yeni içerikler ekleme, sunduğu bir eğitim programını iptal etme, siteye yüklenen bilgileri ve içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Kalbin Rehberliğ, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan, açıklama yapmaksızın ve önel vermeden kullanabilir.

 

5.13.İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Site’nin bilinen e-posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların hukuken geçerli sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

5.14.Site sahibi, işbu sözleşmeyle birlikte, Sitede yayınlanmişbulunan diğer sözleşmelerin (gizlilik, telif hakkı, kişisel verilerin korunması vb.) işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olduğunu ve bunlara da uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 

MADDE 6- GİZLİLİK ve KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

 

6.1. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenebilmesi için, bazı istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin açık rızası gerekmektedir. Kalbin Rehberliği, mevzuattan ve işbu Sözleşme’den kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek; kendisinin ve üyelerinin haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini korumalarını teminen üyenin kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla paylaşmak ve kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun amir hükümleri ile Kurum’un web sitesinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’na uygun olarak faaliyetlerini yerine getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda üyeye Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. Üye, işbu sözleşmenin eki niteliğinde olan KVKK aydınlatma metni ve açık rıza beyanında belirtilen kişisel verilerinin tamamının site sahibi tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında işlenilmesini, kullanılmasını, toplanılmasını, aktarılmasını kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

 

Kişisel veriler, Sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için iş ortaklarımıza, sözleşmeli avukatlarımıza ya da hizmet alınan firmalara aktarılabilmektedir. İş ortaklarımız, sözleşmeli avukatlarımız ve hizmet sağlayan firma ve/veya şahıslar, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Kurum, kişisel verileri yalnızca işleme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemektedir. Bununla birlikte, kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde, verilerin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu işbu Sözleşme çerçevesinde üye, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan Kalbin Rehberliği’nden bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğu onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkının olduğunu bildiğini kabul ve beyan eder. 

 

 

 

6.2. Kalbin Rehberliği,  işbu Gizlilik Politikasında aksi belirtilmedikçe ve aşağıda belirtilen sınırlı durumlar haricinde, işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere, üyeye ait bilgileri açıklamayacaktır. Bu durumlar;

 

-Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkartılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulması,

-Kalbin Rehberliği’nin üyeleri ve işbirliği içinde bulunduğu işletmeler ile yaptığı sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulması,

-Yetkili idari ve adli otoriteler tarafından usulüne göre bir araştırma veya soruşturmanın yürütülmesi amacıyla, üye ile ilgili bilgi talep edilmesi,

-Üyenin haklarını veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesi halleridir.

 

6.3. Kalbin Rehberliği’nin gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, kendisine ait internet sitesine veya sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda iş sahibinin herhangi bir hukuki ve / veya cezai sorumluluğu olmayacaktır

 

6.4.Üyenin, siteye erişim ve derslere katılım sağlamak amacıyla site sahibine vermiş olduğu tüm veriler;

                   Üye ile imzalanan bu sözleşme ve ekleri ile akdedilmesi muhtemel diğer sözleşmelerde belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

                   Sitenin işleyişi ve revizesi için gereken ve gerekecek çalışmalarda kullanılmak,

                   Yeni eğitim programlarından, seminerlerden ve sempozyumlar hakkında bilgi vermek,

                   Özel reklam, satış, pazarlama, anket vb. her türlü çalışmanın yapılması

amaçlarıyla site sahibi tarafından ve ortak şirketleri tarafından işlenebilecek, saklanabilecek, kullanılabilecek ve 3.kişiler ile paylaşılabilecektir. Anılan sebepler örneklendirme amacı ile sayılmış olup sınırlı sayıda değildir. Üye, yukarıda sayıldığı ve örneklendiği şekilde, kişisel verilerinin site sahibi tarafından kullanılmasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.5.Üye, site ve eğitim içeriği hakkında herhangi bir medya kuruluşunda (sosyal medya platformları da dahil olmak üzere) beyanat verme, paylaşım, basım ve/veya yayım yapma, kopyalama, kayıt alma, aynı neviden işlemler yapma hakkına sahip değildir. Üye, işbu yükümlülüklere aykırı davranması halinde eğitim bedelinin 20 (yirmi) katı cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6.6.İşbu sözleşmeye konu site vasıtası ile verilecek eğitimler kapsamında, site sahibi ve eğitim veren tarafından üyeye verilecek olan eğitim materyallerinin ve/veya ders esnasında eğitim verenin görsel ve/veya işitsel olarak paylaşacağı bilgilerin yasal hakları eğitim verene ve site sahibine aittir. Eğitim dosyalarının içeriğinin katılımcı tarafından kopyalanması, dağıtılması, hangi ad altında olursa olsun 3.kişilerle ve/veya herhangi bir medya kuruluşu (sosyal medya platformları da dahil olmak üzere) aracılığı ile paylaşılması yasak olup üye, bu yükümlülüğe aykırı davranması halinde, eğitim bedelinin 50 (elli) katı cezai şartı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7- FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

Site sahibinin, ünvanı, markası, işletme adı, logosu, yazılımı, tasarımı, bilgi ve yönetim,alan adı vs. gibi tescilli veya tescilsiz  tüm fikri mülkiyet hakları site sahibine ait olup ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site Kullanım Koşulları dâhilinde www.kalbinrehberliği.com tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde üye, Kalbin Rehberliği’nin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

Üyeler, Kalbin Rehberliği tarafından sunulan  hizmetleri,  www.kalbinrehberliği.com bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının www.kalbinrehberliği.com’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

 

Üye, site sahibinin fikri haklarının tamamının ve/veya herhangi birinin ihlal etmeyeceğini, anılan haklardan tümüne ve/veya herhangi birine tecavüz etmesi halinde, site sahibine eğitim ücretinin 50 (elli) katı cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Site sahibinin, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan ve fazlaya dair olan tüm hakları saklıdır.

 

MADDE 8- SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 

Site sahibi, kendi takdirine bağlı olarak, üyenin muvafakatini almaksızın, üyelik sözleşmesini ve eki niteliğinde olan mesafeli satış ve uzaktan eğitim sözleşmesi, KVKK rıza ve aydınlatma metinlerini, takdir ettiği herhangi bir vakitte değiştirme hakkını haizdir. Site sahibi, değiştirmiş olduğu hükümleri işbu sözleşmeye konu sitede yayınlaması ile değişiklikler yürürlüğe girecektir.

 

MADDE 9- MÜCBİR SEBEPLER

 

Siber saldırı, altyapı sorunları, site sahibinden kaynaklanan ve/veya kaynaklanmayan iyileştirme çalışmaları, doğal afet, salgın hastalık, savaş, iç savaş, isyan, seferberlik, vs. site sahibi tarafından öngörülemeyen ve makul olması beklenilmeyen tüm olaylarda site sahibi işbu sözleşme ve ekleri ile imzalanacak diğer sözleşmelerden doğacak yükümlülüklerin ifa etmesini engeller veya temerrüde düşürürse, site sahibi bu engel ve/veya gecikme nedeni ile doğacak olan zarardan sorumlu olmayacaktır, herhangi bir ad altında tazminat talep edilmeyecektir. Bu hallerde işbu sözleşme ve ekleri ile imzalanacak diğer sözleşmelerin site sahibi tarafından ihlal edildiği iddia edilemeyecektir.

 

MADDE 10-SÖZLEŞMENİN FESHİ

 

Kalbin Rehberliği,  herhangi bir zamanda gerekçe göstermeksizin, herhangi bir açıklama yapmaksızın, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü olmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Üyelik Sözleşmesini tek yanlı olarak

feshedebilir, bildirimde bulunmadan üyeliğe son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. Sitede belirtilen kurallara, koşul ve duyurulara ve sözleşmelere aykırılık halleri, Üyenin www.kalbinrehberliği.com bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri vs. sebepler üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

 

 

 

 

MADDE 11-ANLAŞMAZLIKLAR

 

İşbu sözleşme ve ekleri ile ileride imzalanacak olan sözleşmeler ile alakalı taraflar arasında doğacak olan her türlü uyuşmazlıkta önce arabuluculuk yoluna başvurulacak olup yine sonuç alınamaması halinde ANKARA mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

MADDE 12- SAİR HÜKÜMLER VE YÜRÜRLÜLÜK

 

12.1.Üye, işbu sözleşme ve ekleri ile ileride site sahibi ile imzalanacak diğer sözleşmelerle alakalı uyuşmazlık çıkması halinde, site sahibinin arşiv kayıtlarının ve elektronik kayıtlarının kesin ve münhasır delil olduğunu ve işbu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193.maddesinde uyarınca delil sözleşmesi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

12.2.Site sahibi, üye ile siteye kaydolurken bildirmiş olduğu adresi, elektronik posta adresi ve telefon vasıtası ile iletişim kuracak olup üye iletişim bilgilerini güncel tutmak ve iletişim bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bunu site sahibine 3 iş günü içinde bildirmek zorundadır. Aksi halde son bilinen adresi, elektronik posta adresi ve telefon numarası vasıtası ile kanuni tebligatlar yapılacak olup üye bu hususta tüm sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

12.3.Üye işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini, alacaklarını ve borçlarını, site sahibinin yazılı izni olmaksızın temlik edemeyecek ve devredemeyecektir.

 

İşbu sözleşme 12 (oniki) madde olarak tanzim edilmiş, üye tarafından her bir hüküm okunmuş ve tamamı, eksiksiz şekilde anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmıştır. İşbu sözleşme onaylandığı tarihte yürürlüğe girmektedir.

 

 

Kalbin Rehberliği Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi                               ÜYE