KALBİN REHBERLİĞİ EĞİTİM

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

ELEKTRONİK TİCARETİN DÜZENLENMESİ MEVZUATI KAPSAMINDA

ELEKTRONİK İLETİ BİLGİLENDİRME VE AÇIK RIZA FORMU

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 6698 Sayılı “Kişisel Verilen Korunması Kanunu” başta olmak üzere, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine, tarafımca Whatsapp, Signal, Telegram, Bip, kısa mesaj, e-posta gibi iletişim kanallarında yazılı, sözlü, fotoğraf, video kaydı, ses kaydı yoluyla verilen kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayanlar da dahil olmak üzere her türlü kişisel verimin KALBİN REHBERLİĞİ tarafından işlenmesine ,  izin verdiğim kişi ya da kuruluşun paramedical insan sağlığı hizmetine ilişkin eğitim verebilmesi ve bu hizmetlerin planlanması amacıyla, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlarla kişisel verilerimin paylaşılmasına; 6698 sayılı ’Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda’’ tanımlanan kapsamda aşağıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık verilerinin işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

 

Whatsapp, Signal, Telegram, Bip ve kısa mesaj gibi iletişim yoluyla gönderilen;

•          Ad, soyad gibi kimlik verileri,

•          Telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri,

•          Lokasyon verileri,

•          Yazılı mesajlar,

•          Ses kayıtları gibi her türlü ses verisi,

•          Video kayıtları, fotoğraf gibi her türlü görüntü verileri,

Kişisel verilerimin KALBİN REHBERLİĞİ tarafından işlenmesi, depolanması, kaydedilmesi, aktarılması, değiştirilmesi gibi her türlü veri işleme faaliyetini;

•          Mal/Hizmet Satış faaliyetlerinin yürütülmesi,

•          Randevuların/Seansların/Derslerin oluşturulması, takip edilmesi, hatırlatılması, eğitim merkezine ulaşımın sağlanması gibi iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

•          Yeniliklerden haber olmam gibi ürün/reklam/kampanya/promosyon tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi,tarafıma çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve bana özel reklam , satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü fiziksel ve elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi ,

•          KALBİN REHBERLİĞİ hakkında görüş ve yorumlarımın değerlendirilmesi ve sosyal medya ( Facebook, instagram, twitter gibi her türlü sosyal medya kanalı)’da yayınlanması gibi reklam/kampanya/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi,

 

Amaçlarla gerçekleştirilmesi konusunda iletişim izni verdiğimi , bu kapsamda kişisel verilerimin toplandığını bildiğimi açık rızam ile kabul etmekteyim.

 

Kabul ediyorum.                                                                                                                              Kabul etmiyorum.