VERİ SAHİBİNİN AÇIK RIZA BEYAN FORMU

 

6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, Mevcut veya ileride güncelleyeceğim ve aşağıda detayları belirtilen kişisel verilerimin; Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olarak KALBİN REHBERLİĞİ EĞİTİM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. tarafından işlenerek tarafımla bilgilendirme, eğitim, tanıtım vb. ticari amaçlarla iletişime geçilmesine ve yine Aydınlatma Metninde belirtildiği şekilde kişisel verilerimin yurt içinde ve yurtdışında yer alan alıcı gruplarına aktarılmasına rıza gösterdiğimi kabul beyan ve taahhüt ederim.

 

 

·      Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu veriler(Ad-soyad, T.C.Kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi numarası, SGK numarası, imza bilgisi, aile bildirimi bilgisi vb. bilgiler),

 

·      Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan; kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik             olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres, e-mail adresi, IBAN numarası,                 Banka Hesap Numarası gibi finansal bilgiler

·      Üyelik sözleşmesi ve eki niteliğindeki evraklarda yer alan bilgiler, 

·      Daha sağlıklı ve güvenli hizmet sunma, ileride yapılması muhtemel iyileştirme çalışmalarına esas olmak ve güvenlik gerekçeleri ile siteye üye olmanız ve herhangi bir ders programına, seminere ve/veya sempozyuma katılmanız halinde, sitemizi ziyaretiniz ve kullanımına ilişkin veriler (IP adres, coğrafi konum, web tarayıcısı türü, gönderen kaynağınız, ziyaret süresi, içerik gösterimi ve sayısı),

·      Sosyal medyada (İnstagram, Facebook, Twitter, Snapchat, WhatsApp, Signal, Telgram, Bip gibi her türlü sosyal medya kanalı) hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaşğınız fotoğraf, video, mesaj ve yorum ve sorular, görüntü ve ses kayıtları,

·      Reklam amacı ile derslerde, sempozyumlarda ve seminerlerde alınacak ekran görüntüsü ve ses kayıt cihazları tarafından kaydedilecek olan ses kayıtları, 

·      İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; kurum çalışanları ya da eğitmenleri aracılığı ile dersler/seminerler hakkında gelecek bilgilendirme mesajları,

·      Üye memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi,

·      Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,

·      Talep/şikayetlerin takibi,

·      İlgili mevzuat uyarınca kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması gibi yetkili kişi, kurum veya kuruluşlarla bilgi verilmesi amacıyla,

·      Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amaçlarıyla,

 

Kişisel verilerimin, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve KALBİN REHBERLİĞİ’nin faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda akdi ve kanuni yükümlülüklerin tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmekte olduğu konusunda bilgilendirildim.

 

Yukarıda söz edilen verilerimin ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri doluncaya kadar muhafaza edildiğini, ilgili mevzuatlarda kişisel verilerin saklamasına ilişkin bir süre yoksa kişisel verilerimin eğitim hizmeti almamın sonlanmasından itibaren kanuni zamanaşımı süresine uygun olarak saklandığını bilmekteyim. Saklanan verilerim için gerekli tüm güvenlik tedbirlerinin alındığını bilmekteyim. Ayrıca, açık rızama dayalı olarak işlenen ve/veya aktarılan kişisel verilerimin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin vermiş olduğum açık rızamı dilediğim zaman geri çekme hak ve yetkim bulunduğu hususunda; kişisel verilerimin işlenmesine ve/veya aktarılmasına ilişkin olarak 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafıma tanınan haklar hususunda; son olarak 6698 s. Kanun’un 11. maddesiyle tarafıma tanınan haklarımı ne şekilde kullanabileceğim hususunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

 

E-posta aracılığı ile toplanan kişisel verilerimin e-posta sistemi yurtdışı merkezli olması nedeniyle mevzuata uygun şekilde, gerekli olduğu ölçüde ve her türlü güvenlik önlemi alınarak yurtdışına aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim. Söz konusu ilgili ülkenin kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuatının olduğunu ve uygulandığını, ilgili ülkede bağımsız veri otoritesinin bulunduğunu ve ilgili ülkenin Kişisel verilerin korunması ile ilgili uluslararası antlaşmalara taraf olduğu ile uluslararası kuruluşlara üye olduğunu bilmekteyim.

 

İşbu Bilgilendirme Yazısını okuduğumu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verilerimin KALBİN REHBERLİĞİ tarafından yasadaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine saklanmasına izin verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim. Yöneltilmiş olan her türlü talebin veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler KALBİN REHBERLİĞİ tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında web sitesinde bulunan Bilgilendirme metnini ve haklarımı okudum ve kabul ediyorum.

 

ONAM Kendi el yazınız ile “Okudum, anladım” yazarak ya da elektronik olarak gönderilecek şifreyi elektronik ortama kaydedip onay verdiğinizi bildiriniz. 

 

Ad-Soyad:

 

Tarih     :

İmza      :